En udgifts status viser blandt andet, om udgiften er færdigbehandlet af Roger, om den afventer godkendelse fra en medarbejder, eller om dens betaling er igangsat: 

Nedenfor giver vi dig et overblik over alle typer status, en udgift kan have, og hvad de betyder. 

Afventer (godkendelse):

Denne status betyder, at udgiften afventer godkendelse fra en eller flere medarbejdere på virksomhedskontoen, før den kan blive betalt og eventuelt blive synkroniseret til dit ERP-system via en integration. 

Analyserer:

Denne status betyder, at udgiften stadigvæk er under behandling af Rogers kunstige intelligens, og at udgiftens oplysninger er ved at blive analyseret. Dette tager typisk højest et par minutter, men selv hvis det tager lidt længere, skal du ikke være bekymret: Roger skal nok aflæse alle de nødvendige oplysninger, og du skal ikke gøre noget. Ellers skal du nok høre fra os. 

Annulleret:

Denne status betyder, at en udgift er blevet afvist af Roger, og at den dermed ikke kan behandles af Roger. Denne status vil altid være akkompagneret af en besked, der uddyber årsagen til afvisningen. 

Betalt:

Denne status betyder, at udgiften er blevet betalt. Regninger med denne status er enten blevet betalt eller markeret som betalt via Roger, og kvitteringer vil altid have denne status, når de er blevet tilføjet og færdigbehandlet af Roger.

Dublet:

Denne status betyder, at Rogers kunstige intelligens allerede har identificeret en identisk udgift på virksomhedskontoen. 

Igangsat:

Denne status vises kun på regninger og betyder, at betalingen af en regning er blevet sat i gang på en ikke-bankdag eller udenfor bankernes åbningstider. Dette betyder, at betalingen er sat igang, men at den først bliver endeligt gennemført på næstkommende bankdag. 

  • Betalinger, som igangsættes fra en bankkonto, vil typisk have status "Igangsat" indtil næste bankdag, hvor den pågældende bank kan bekræfte betalingen for Roger. Dette betyder dog ikke, at betalingen ikke er sat i gang på dagen.

Kommende:

Denne status vises kun på regninger og betyder, at en regnings forfaldsdato endnu ikke er nået, og at regningen dermed ikke er blevet betalt endnu. Regninger med denne status afventer at blive betalt automatisk. 

  • Regninger, som er tilføjet, mens betalingsmodulet Pay er slået fra, vil også have denne status. For at ændre status for disse regninger til "Betalt", skal du klikke på knappen Markér som betalt.

Kreditnota:

Denne status vises kun på kreditnotaer og indikerer, at det pågældende er en kreditnota.

Sat på hold:

Denne status vises kun på regninger og betyder, at betalingen af en regning er sat på pause, da Roger ikke kunne gennemføre betalingen automatisk. Ofte skyldes dette, at der er problemer med den valgte betalingsmetode. Hvis du er i tvivl om, hvorfor en regning har denne status, skal du kontakte Rogers support på support@roger.ai eller via chatknappen i nederste højre hjørne.

Refunderet:

Denne status vises kun på regninger og betyder, at en regning tidligere er blevet betalt, men at den senere er blevet refunderet til den anvendte betalingsmetode af Roger. Dette sker typisk kun, hvis du selv har bedt Rogers support om det. Desuden, hvis en igangsat betaling ikke kan gennemføres - eksempelvis pga. ugyldige betalingsoplysninger på en regning - så vil betalingens beløb automatisk blive refunderet til dig. Du vil naturligvis blive gjort opmærksom på dette via email. 

Fandt du dit svar?