Bilag, som du tilføjer til Roger, skal indeholde en række synlige oplysninger, så Rogers kunstige intelligens kan analysere dem korrekt. 

Roger understøtter pt. bilagstyperne regninger, kvitteringer og kreditnotaer, som hver især skal indeholde en række forskellige oplysninger for at kunne blive behandlet korrekt:

1. Regninger med indbetalingskort (girokort og FI-kort):

Regninger med et formelt udseende indbetalingskort i bunden (karakteriseret ved et sort tekstfelt, der står "indbetalingskort") bliver behandlet ved hjælp af en talkode. Alt efter talkoden kan disse regninger enten være girokort eller FI-kort. Mange af vores brugere modtager denne type regning fra offentlige instanser og større organisationer. Der findes dog andre typer regninger, der ser anderledes ud, men som også bruger talkoder. 

Følgende oplysninger skal være synlige på regninger med talkoder:

 • beløb
 • valuta
 • fakturadato
 • forfaldsdato
 • kreditoroplysninger
 • talkode (ofte skrevet som +04 eller +71< XXXXXXXXXXXXXXX+XXXXXXXX<, men kan dog variere i indhold og længde).

2. Regninger uden indbetalingskort (betaling med bankkontooplysninger): 

Disse typer af regninger kan se meget forskellige ud, men fælles for dem er, at kreditors bankkontooplysninger er påført, så betalingen til kreditor kan foretages ved hjælp af disse. 

Følgende oplysninger skal være synlige på regninger med bankoplysninger:

 • beløb
 • valuta
 • fakturadato
 • forfaldsdato
 • dine/debitors oplysninger (navn, adresse og betalings-ID som fx fakturanr. og/eller kundenr.)
 • kreditors navn, adresse, banknavn og kontooplysninger (reg. og kontonr. eller IBAN nr.)
 • For udenlandske regninger: SWIFT-nummer, IBAN-nummer og/eller anden form for bankidentifikation for internationale transaktioner + plus modtagerkontos banks navn og adresse.

3. Kvitteringer for allerede gennemførte betalinger

En kvittering er en bekræftelse på en gennemført betaling, som du, en medarbejder eller en leverandør har foretaget. Du får fx en papirkvittering, når du har købt en liter mælk i Netto, eller en kvittering på email, når dit telefonabonnement automatisk er blevet betalt via dit betalingskort.

Følgende oplysninger skal være synlige på kvitteringer:

 • beløb
 • betalingsdato 
 • kreditors/forretnings navn

4. Kreditnotaer

En kreditnota er dokumentation for et tilgodehavende hos en kreditor. Beløbet på en kreditnota skal altså trækkes fra, hvad virksomheden (debitor) skylder til kreditor. Kreditnotaen kan udbetales enten som et tilgodebevis, kontant eller overføres til kundens bankkonto.

Følgende oplysninger skal være synlige på kreditnotaer: 

 • beløb
 • betalingsdato
 • kreditors navn

Andre oplysninger

 • Hvis du tilføjer en regning ved at tage et billede af den, er det naturligvis vigtigt, at billedet er skarpt og lyst nok til, at alle detaljer tydeligt kan læses. 
 • Tjek denne guide ud for at få et overblik over alle de måder, du kan tilføje regninger til din Roger-konto.
 • Du kan også læse dette dokument fra SKAT, som beskriver de gældende krav for fakturaer, og som Roger følger i henhold til lovgivning om hvidvask af penge: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2068789 (åbner i ny fane).

Fandt du dit svar?