Hvis Approve er slået til

Ved at udpege en medarbejder som standardgodkender kan du sikre, at alle udgifter, som ikke aktiverer nogen godkendelsesregel, altid bliver sendt til godkendelse hos én udvalgt medarbejder. 

Standardgodkenderen kan vælges ved først at åbne Workflow fra sidemenuen og herefter vælge den ønskede medarbejder som standardgodkender:

Hvis Approve er slået fra

Hvis du har slået Approve-modulet fra (under Indstillinger > Abonnement og moduler > Abonnement) og dermed ikke har mulighed for at opsætte godkendelsesregler, vil standardgodkenderen kunne vælges under Indstillinger > Avanceret > Godkendelse. Den valgte medarbejder vil dermed blive udpeget til at godkende alle udgifter: 

Fandt du dit svar?