Med Approve kan du i fællesskab med dine medarbejdere og dit bogholderi bruge Roger til at godkende virksomhedens regninger, så de bliver betalt. Du kan også oprette workflows, som automatisk udfører udvalgte handlinger i Roger. Approve inkluderer både mindre avancerede medarbejderroller og -tilladelser og mere avancerede regler, der sammen kan hjælpe dig med at gøre virksomhedens godkendelses- og workflow så overskueligt som muligt, samtidig med, at du selv kan vælge præcist, hvordan det skal foregå. 

Roller og tilladelser 

Ved at invitere medarbejdere til virksomhedskontoen og tildele dem forskellige roller og tilladelser, kan du vælge, hvilke grundlæggende rettigheder og ansvar dine medarbejdere skal have, når der tilføjes en ny regning. Du kan fx vælge, at en eller flere særligt udvalgte medarbejdere altid skal kunne godkende/afvise en regning eller udpege en anden godkender, eller at visse medarbejdere kun kan se regninger, de selv har tilføjet.

Roller og tilladelser har både betydning for medarbejderes generelle muligheder på en virksomhedskonto og for medarbejderes muligheder i relation til tilføjelse og godkendelse af regninger.

Regler

Ved at oprette regler for virksomheden kan du yderligere definere, hvordan regninger automatisk skal sendes til godkendelse hos en eller flere medarbejdere alt efter, hvad der står på regningen, hvor den kommer fra, og hvem den skal betales til. Du kan desuden definere, hvad der ellers skal foretages af automatisk handlinger, og du kan også fravælge godkendelse helt og udelukkende vælge definere automatiske handlinger. 

  • I forhold til godkendelse har regler altså udelukkende betydning for automatisk udpegning af, hvilke medarbejdere der skal godkende en regning, men regler kan blive trumfet af en medarbejders tilladelser, hvis tilladelserne overlapper med reglerne.
  • Lær at invitere en medarbejder til din virksomhedskonto hér.
  • Lær, hvilke roller og tilladelser du kan give dine medarbejdere hér.
  • Lær at oprette regler for din virksomheds godkendelsesflow hér
  • Lær at oprette regler for din virksomheds workflow hér.
  • Lær at godkende (eller afvise) en regning hér.
Fandt du dit svar?